اعضای هیئت مدیره

امیرحسین شریفی
جناب آقای امیرحسین شریفی فارغ التحصیل رشته MBA Marketing از دانشگاه مدیریت صنعتی می باشند. ایشان از موسسین اصلی شرکت تجر هستند و در حال حاضر با سمت رئیس هیات مدیره فعالیت دارند.
امیر فهیمی
جناب آقای امیر فهیمی از سال 1389 به عنوان عضو رسمی هیئت مدیره مجموعه بنیان تجارت تجر فعالیت می کنند.​

الگوی سازمانی

مونا شریفی
مدیر فروش دپارتمان عمومی

سرکار خانم مونا شریفی از سال 1399 به عنوان کارشناس فروش در گروه شروع به فعالیت کردند و از سال 1400 به عنوان مدیر فروش عمومی در مجموعه فعالیت می نمایند.

ارتباط مستقیم با کارشناس

فربد تندنویس
مدیر فروش دپارتمان تخصصی

جناب آقای دکتر فربد تندنویس از سال ۱۳۹۹ در کسوت مدیر فروش به مجموعه پیوستند و در سال ۱۴۰۱ به عنوان مدیر فروش کارگروه کالاهای تخصصی شروع به فعالیت کرده اند.

ارتباط مستقیم با کارشناس

محمد مهدی ابوالحسنی
مدیر محصول دپارتمان تخصصی

جناب آقای دکتر محمد مهدی ابوالحسنی فارغ التحصیل دکتری مهندسی پزشکی از دانشگاه پلی تکنیک تهران از سال ۱۳۹۹ به عنوان مدیر محصول کالاهای تخصصی در مجموعه بنیان تجارت تجر فعالیت خود را آغاز کرده اند.

ارتباط مستقیم با کارشناس

مجتبی میری
کارشناس فروش دپارتمان عمومی

جناب آقای مجتبی میری فارغ التحصیل کارشناسی مدیریت تبلیغات از سال 1400 به عنوان کارشناس فروش دپارتمان عمومی در مجموعه بنیان تجارت تجر فعالیت خود را آغاز کرده اند.

ارتباط مستقیم با کارشناس

گلناز پایان
کارشناس فروش دپارتمان عمومی

سرکار خانم گلناز پایان فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار کامپیوتر با بیش از 9 سال سابقه فروش در زمینه تجهیزات پزشکی از سال 1399 به عنوان کارشناس فروش دپارتمان عمومی در مجموعه بنیان تجارت تجر فعالیت خود را آغاز کرده اند.

ارتباط مستقیم با کارشناس

فرشته نصیری
کارشناس فروش دپارتمان عمومی

سرکار خانم فرشته نصیری با بیش از ۵ سال سابقه فروش در زمینه تجهیزات پزشکی از سال 1400 به عنوان کارشناس فروش دپارتمان عمومی در مجموعه بنیان تجارت تجر فعالیت خود را آغاز کرده اند.

ارتباط مستقیم با کارشناس