تیم فروش

شریفی
مدیر فروش دپارتمان عمومی

سرکار خانم شریفی از سال 1399 به عنوان کارشناس فروش در گروه شروع به فعالیت کردند و از سال 1400 به عنوان مدیر فروش عمومی در مجموعه فعالیت می نمایند.

ارتباط مستقیم با کارشناس

فربد تندنویس
مدیر فروش کارگروه کالاهای تخصصی و نماینده علمی شرکت

جناب آقای دکتر فربد تندنویس از سال ۱۳۹۹ در کسوت مدیر فروش به مجموعه پیوستند و در سال ۱۴۰۱ به عنوان مدیر فروش کارگروه کالاهای تخصصی و نماینده علمی شرکت شروع به فعالیت کرده اند.

ارتباط مستقیم با کارشناس

محمد مهدی ابوالحسنی
مدیر محصول دپارتمان تخصصی

جناب آقای دکتر محمد مهدی ابوالحسنی فارغ التحصیل دکتری مهندسی پزشکی از دانشگاه پلی تکنیک تهران از سال ۱۳۹۹ به عنوان مدیر محصول کالاهای تخصصی در مجموعه بنیان تجارت تجر فعالیت خود را آغاز کرده اند.

ارتباط مستقیم با کارشناس

فرشته نصیری
کارشناس فروش دپارتمان عمومی

سرکار خانم فرشته نصیری با بیش از ۵ سال سابقه فروش در زمینه تجهیزات پزشکی از سال 1400 به عنوان کارشناس فروش دپارتمان عمومی در مجموعه بنیان تجارت تجر فعالیت خود را آغاز کرده اند.          

ارتباط مستقیم با کارشناس

گلناز پایان
کارشناس فروش دپارتمان عمومی

سرکار خانم گلناز پایان فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار کامپیوتر با بیش از 9 سال سابقه فروش در زمینه تجهیزات پزشکی از سال 1399 به عنوان کارشناس فروش دپارتمان عمومی در مجموعه بنیان تجارت تجر فعالیت خود را آغاز کرده اند.

ارتباط مستقیم با کارشناس