لوله تراشه

لوله تراشه چیست؟

لوله‌ای بلند و باریک که با قرارگیری درون نای راهی برای ورود اکسیژن و دیگر گازها به بدن فراهم می‌کند. این تعریف ساده‌ای از لوله تراشه بود، ابزاری پزشکی که جان خیلی از بیماران تنفسی بدان وابسته است.

ادامه مطالعه